Individuell retorikträning

Jag arbetar med skräddarsydda planer där dina önskemål och behov skapar ett underlag tillsammans med min kunskap och erfarenhet. Vi träffas digitalt eller fysiskt under överenskommet antal tillfällen. Målet är att du ska ha nått självinsikt och tagit de kliven du satt som mål för dig själv. Jag finns med under hela resan. 

Jag lyssnar in dig och skapar en personlig plan för din retoriska resa. Retorikträningen sker per timme eller som halvdag eller heldag. Jag reser över hela Sverige. Vill du komma till Retorikverkstaden lokaler i Skövde går det också bra. Vanligt är att retorikträningen per timme sker en gång i veckan, 3-8 tillfällen. 

Ibland kan en utbildning för en hel grupp resultera i att enskilda medarbetare vill ha extra stöttning inom ett område. Då fungerar den individuella retorikträningen som en del i arbetsplatsens utbildning. 

Den individuella retorikträningen passar alla. Från den enskilda medarbetaren till ledaren, egenföretagaren, föreläsaren, skoleleven, forskaren, talaren och alla däremellan.

Intresseanmälan

Här nedan följer exempel på vanliga teman för retorikträningen. Självklart kan du få hjälp med dina specifika behov. 

 • Hantera nervositet- bli en tryggare talare
 • CV- och arbetsintervjutekniker
 • Skapa och hålla hyllningstal
 • Nyföretagare som vill utveckla sin kommunikativa roll inom ex sälj och presentationer.
 • Utveckla självförtroendet i yrkesroll som ställer krav på sociala färdigheter.
 • Textproduktion på ex hemsida, broschyrer eller sociala medier.
 • Korrekturläsning av befintliga texter på ex hemsida eller artiklar.
 • Hantera härskartekniker och andra arbetsmiljöproblem.
 • Att hantera och få självförtroende i sin nya  ledarroll.
 • Skapa pitch eller säljande text.
 • Textproduktion och struktur inför manus i rollen som ex moderator.
 • Lära sig att kommunicera på mingel, nätverk och andra tillfällen. 
 • Cv- och arbetsintervju-tekniker