Utbildning
våra Utbildningar

Retorik för

Kommunen

Att arbeta i en offentlig verksamhet med medborgarna som uppdragsgivare ställer krav, inte minst på era kommunikativa förmågor. Ni förväntas göra ett bra jobb som svarar mot invånarnas behov och önskemål samt ha en fungerande service i alla led och yrkesroller. Med retoriska kunskaper har ni en bra grund för att fortsätta utveckla er själva och den verksamhet ni verkar inom.

Säg vad du menar och mena vad du säger

Läs mer

Konsten att förstå och göra sig förstådd

Läs mer

Så kan du påverka vem du vill

Läs mer

Företag

Att arbeta i ett företag kräver lyhördhet och samarbetsförmåga. Att ha en fungerande kommunikation både internt och externt är en förutsättning för att skapa tillit och uppnå mål och visioner. Retoriska kunskaper är avgörande för att vara en socialt hållbar arbetsplats i framkant.

Skapa en bra möteskultur

Läs mer

Konsten att skapa förtroendekapital

Läs mer

Säg vad du menar och mena vad du säger

Läs mer

Så kan du påverka vem du vill

Läs mer

Vården

Vårdyrket är ett spännande och mångsidigt kommunikationsyrke. Att kunna anpassa språkets form och innehåll till medarbetare, patienter, anhöriga och andra personer är grunden för att nå förståelse och bemöta människor i olika situationer.

Konsten att skapa förtroendekapital

Läs mer

Säg vad du menar och mena vad du säger

Läs mer

Så kan du påverka vem du vill

Läs mer

Skolan

Retoriska kunskaper är oerhört viktiga för elevens självkännedom och egenvärde – att våga ta plats och ta för sig. Exempelvis att ha kunskap om och få öva på att hålla muntliga framföranden. För eleven är läraren en viktig förebild och trygghet. Ett relationsskapande ansvar som sträcker sig långt utöver de ämnen vi undervisar i. Er retorikutbildning är speciellt anpassad för att stärka lärarrollens mångsidiga karaktär.

Säg vad du menar och mena vad du säger

Läs mer

Retorik för elever

Läs mer

Retorik för lärare

Läs mer

Ledare

Gott ledarskap är en färskvara och något som behöver uppdateras i takt med medarbetarna och omvärlden. En ledare är en person som får andra människor att vilja engagera sig och ta ansvar. Hur gör ledaren det? Ofta ligger lösningen i att våga leda. Att förstå värdet i sin egen ledarroll kopplat till självinsikt och självkännedom. Med retoriska kunskaper följer ni er röda tråd inom verksamheten och förmedlar tydlighet och klara budskap utåt och inom gruppen.

Konsten att hantera svåra samtal

Läs mer

Att leda genom förändring

Läs mer

Politiker

Det finns både en frihet och ett ansvar för att kommunicera på ett sätt där du själv skapar förutsättningar för hur du vill uppfattas och påverka andra människor. Med retoriska kunskaper och övning förankras ditt engagemang och dina hjärtefrågor i dig själv som person, först. För att sedan engagera och påverka människor i en tänkt riktning.

Politikens härskartekniker

Läs mer

Våga tala

Läs mer

Textproduktion - Säger texten det du tänker?

Läs mer

Argumenten och människan

Läs mer