Utbildning

Säg vad du menar och mena vad du säger

Att hålla presentationer är ett naturligt inslag på de flesta av företagets avdelningar. Utbildningen ger dig de verktyg du behöver för att hålla presentationer både mot kund, medarbetare och andra personer. Du lär dig att skapa och hålla presentationer som gör att dina lyssnare känner förtroende för din person, intresse för det du säger och en vilja att agera efter uppsatta mål och visioner.

Information

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar. Inga förkunskaper krävs. Utbildningen passar som två-dagars utbildning. Som heldags-utbildning står praktiska övningar kvar, framföranden och respons utgår. Som halvdag tillförskaffar sig deltagarna retorisk kunskap och verktyg som de sedan får applicera och öva på vid annat tillfälle.

Innehåll

  • Retorikens grunder - så får du människor att känna, tänka och vilja göra något när du har talat.
  • Förberedelsen, talaren, talet och talsituationen.
  • Hitta och skapa innehåll.
  • Disponera innehåll - rätt struktur gör att du håller den röda tråden
  • Hjälpmedel, såsom Powerpoint, blädderblock & whiteboard
  • Minnestekniker
  • Kroppsspråk

Utbildning

Det finns flera retoriska områden att ta hänsyn till för att din presentation ska bli tydlig och nå genomslagskraft.Ni får kunskap om retorikens grundläggande byggstenar. Konkreta verktyg för att effektivt planera och sätta igång med presentationen. Retoriska metoder för att hitta, skapa och anpassa innehållet. Ni lär er att ordna texten så att lyssnarna känner välvilja, nyfikenhet och uppmärksamhet för ämnet. Du väljer ord efter ändamål och skapar ett levande och varierat språk med kunskaper om storytelling, stilfigurer och stilnivå. Ni lär er att hantera kroppens språk: Hållning, placering i rummet, ögonkontakt, gester, mimik, röst och tonläge. Ni får handfasta tips på hur ni hanterar nervositet innan ni talar, när ni talar och hur ni ska göra om nervositeten inte släpper. För att förstärka och förtydliga presentationen finns flera olika hjälpmedel att använda sig av: Blädderblock, whiteboard och Powerpoint m.fl. Jag lär er vad som gör en bra Powerpoint, när den ska användas och när det passar bättre utan. Den avslutande delen i utbildningen är praktisk och där får ni tillämpa alla de verktyg och metoder ni tillförskaffat er samt få respons på era framföranden och reflektera över er talarroll.

Bokningsförfrågan