Utbildning

Så kan du påverka vem du vill

Som offentlig verksamhet bedriver ni påverkansarbete i olika former. Kan ni på ett bra sätt argumentera för en viss fråga, både internt och externt ökar chanserna att kunna övertyga. Argumentation är en stor gren inom retorikämnet vilket också betyder att forskning och tillämpning av teknikerna är ständigt aktuellt.

Information

Utbildningen passar som halvdag, heldag eller 2-dagars utbildning. Utbildningen passar förslagsvis som två-dagars utbildning. Vi varvar teori med praktiska övningar. Inga förkunskaper krävs.

Innehåll

  • Syfte, mål & visioner. Din röda tråd.
  • Retorikens byggstenar: Vilka signaler sänder du ut?
  • Att förbereda sig.
  • Skapa innehåll och struktur.
  • Argumentens hållbarhet och relevans
  • Argumentationsmodell för offentlig verksamhet
  • Professionellt kroppsspråk: Ex röst, tonläge, hållning, ögonkontakt, gester och mimik.

Utbildning

Utbildningen är inriktad på argumentation i syfte att engagera och påverka människor i en tänkt riktning. Argumentation är en stor gren inom retorikämnet vilket också betyder att forskning och tillämpning av teknikerna är ständigt aktuellt..Jag har valt ut verktyg och metoder, speciellt anpassade för företagsvärlden. Att vara förberedd och kunnig är A och O när ni vill framföra en fråga, tanke eller åsikt. Ni lär er olika argumentationstekniker, vad som skiljer ett bra argument ifrån ett dåligt och vad som ger argumenten hållbarhet och relevans. Vi arbetar med ord och meningar på medvetna sätt: Säkra påståenden, nyckelord och fogeord. Ni arbetar med argumenten utifrån olika infallsvinklar samtidigt som vi håller fast vid verksamhetens röda tråd. Ni lär er att skapa, bygga, disponera och framföra er argumentation. Ni får också kunskap om hur ni skapar ett bra argumentationsklimat samt vilka retoriska fallgropar ni ska undvika att hamna i.

Med retoriska perspektiv har du goda möjligheter att lyckas både i mötet med kunder, medarbetare och andra personer!

Bokningsförfrågan