Utbildning

Retorik för elever

Retorikämnet bjuder in till en demokratisk skolning. Har vi trygga elever som utvecklar ett eget språk och kan stå för sin egen åsikt har vi också elever med förutsättningar att ta avstånd från våld, trakasserier och mobbning. Eleverna kan nå höjda betyg genom att de lär sig att lyssna, tala, debattera, argumentera och analysera. Nedan kan ni läsa mer om vår utbildning för elever.

Information

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar. Inga förkunskaper krävs. Då begreppet skola har ett brett åldersspann anpassas utbildningstid, innehåll och övningar till detta. Med fördel kan retorikämnet stå som ett delmoment i annan undervisning eller som inslag i temadag osv.

Innehåll

  • Retorikens grunder
  • Jaget, fakta, känsla.
  • Skilja på sak och person och konflikt och diskussion
  • Våga säga ja och våga säga nej
  • Förberedelse till framförande
  • Kroppens språk.
  • Hantera nervositet

Utbildning

Under den här utbildningen gör jag tillsammans med era elever en resa genom retorikens historia. Jag väver samman dåtid och nutid och använder moderna exempel som eleverna känner igen sig i. Jag ger eleverna verktyg för hur de kan förbereda sig på ett bra sätt inför presentationer och grupparbeten. Hur de hanterar sitt kroppsspråk och nervositet. Vi övar på att vara en bra lyssnare. Vi pratar om hur för- och motargument skapas och tittar på olika exempel. Tillsammans upptäcker vi det kreativa i en dialog och lär oss hur missförstånd kan lösas och förebyggas. Vi pratar också om att bli en kritisk tänkare – lär oss sålla bland information som förmedlas till oss via skrivna och digitala medier. Syftet med utbildningen är elever med en övergripande förståelse för retorikämnet och en större  trygghet inför muntliga presentationer.

Bokningsförfrågan