Utbildning

Att leda genom förändring

Befinner du dig i en ledande position i en verksamhet som genomgår förändringar - en digitaliseringsresa, generationsväxlingar eller kanske utökar verksamheten till flera kontor? När du ska leda genom förändring kan du räkna med att stöta på motstånd. Rädsla, otrygghet och kritiska kommentarer är bara några av de kommunikativa utmaningar du behöver bekräfta, bemöta och leda igenom.

Information

Utbildningen passar som heldagsutbildning. 

Innehåll

  • Ledarens mål och verktyg för påverkan 
  • Din ledarstil och dina drivkrafter
  • Förberedelse, innehåll, struktur. Presentation, möte, mail/intranät.
  • Hantera svåra samtal och förmedla förändringar
  • Leverera negativa besked
  • Så ska du arbeta med feedback/ respons.
  • Välja ord efter ändamål – du skapar personalgruppens verklighet

Utbildning

Ni erbjuds en komplett heldagsutbildning som ger er retorisk kunskap och övning i att möta de kommunikativa utmaningar ni ställs inför. Du kommer att hantera situationer som uppstår med verktyg  som grundar sig i den senaste forskningen. Jag antar att ni har koll på processen i siffror, tidsramar och andra hårda värden. Men hur står det till med personalgruppen? Är de motiverade och villiga att följa med på förändringsresan? Ni får kunskap, trygghet och mod att på ett genomtänkt sätt leda medarbetarna genom förändring och se till att ni arbetar mot uppsatta mål tillsammans. Teori varvas med praktiska övningar. Dessutom får varje deltagare 1 h individuell retorikträning efter utbildningsdagen där vi djupdyker i just era utmaningar. Utbildningen riktar sig till personer i en ledande yrkesroll. Exempelvis för dig som verkar i en ledningsgrupp, som teamledare, mellanchef, gruppchef eller för dig som ska in i en ny ledarbefattning.

Bokningsförfrågan