Utbildning

Retorik för lärare

För många elever är läraren en viktig förebild och trygghet. Ni har ett relationsskapande ansvar som sträcker sig långt utöver de ämnen ni undervisar i. Hur ska ni då förvalta och utveckla detta? Att vara lärare bjuder in till ramar och läroplaner att förhålla sig till. Samtidigt finns en kreativ frihet inom dessa ramar.

Information

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar. Förkunskaper inom pedagogik, didaktik och grundläggande retorik är en fördel.

Utbildningen passar som heldagsutbildning.

Innehåll

  • Lärarrollens mångsidiga karaktär
  • Ledarskap i lärarrollen - relationsskapande roll
  • Hantera svåra/ obekväma samtal
  • Storytelling, igenkänning, tematisk undervisning.
  • VAK - multisensoriska förmågor.
  • Att ge och ta feedback, kollegor, föräldrar, elever.
  • Ledarskap i lärande form – hur kan vi inspireras  av varandras kompetenser och erfarenheter?

Utbildning

Er retorikutbildning är speciellt anpassad för att stärka lärarrollens mångsidiga karaktär och ta tillvara all den kreativitet och skaparanda som yrket inbjuder till. Samtidigt inspirerar jag till väl genomförda lektioner sett till både innehåll, klass och egna förutsättningar. Syftet med utbildningen är att samtliga i personalgruppen sänder ut tydliga budskap till varandra och har ett medvetet förhållningssätt till sig själva och eleverna.

Ni får kunskap om retorikens grundläggande byggstenar – hur ni får människor att lyssna, känna, tänka och göra något när ni har talat. Vi kopplar retorikens nyckelord tillit och trovärdighet till ledarskap i lärande form. Ni lär er att hitta nya sidor av er själva i lärarrollen och vad som gör just er unik. Ni lär er att förstärka era styrkor och bemästra era svagheter. Jag går igenom olika inlärningsstilar och hur du kan anpassa undervisningen på ett bra sätt - att skapa lust för lärande för alla. Vi rör oss inom lärarnas kommunikativa rum: Förberedelserummet, lärarrummet, klassrummet, föräldramötet, hembrevet och digitala rum. Ni lär er att sända ut tydliga budskap och att utnyttja varje rum maximalt. Ni får kunskap om kroppsspråk och hur ni använder er av detta ur ett pedagogiskt perspektiv. Med den här utbildningen vill jag inte att ni ska tänka utanför boxen, ni ska göra er av med boxen!

Bokningsförfrågan