Utbildning

Säg vad du menar och mena vad du säger

Vad är det som gör att vissa människor har en förmåga att beröra och påverka oss, och andra slutar vi lyssna på efter en kort stund? När vi förstår varför och på vilket sätt människan påverkas till att känna, tänka eller göra något, blir det lättare att själv uppnå syftet med sin egen kommunikation. Att arbeta i offentlig verksamhet innebär att kunna hålla presentationer för olika ändamål och i olika former.

Information

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar. Inga förkunskaper krävs.

Utbildningen passar som två-dagars utbildning. Som heldags-utbildning står praktiska övningar kvar, framföranden och respons utgår. Som halvdag tillförskaffar sig deltagarna retorisk kunskap och verktyg som de sedan får applicera och öva på vid annat tillfälle.

Innehåll

  • Retorikens grunder - så får du människor att känna, tänka och vilja göra något när du har talat.
  • Förberedelsen, talaren, talet och talsituationen.
  • Hitta och skapa innehåll - retoriska knep för att skapa nytt och personligt innehåll.
  • Disponera innehåll - rätt struktur gör att du håller den röda tråden och publiken har lättare att följa med och minnas det du har sagt.
  • Minnestekniker
  • Hjälpmedel, såsom Powerpoint, blädderblock & whiteboard
  • Kroppsspråk

Utbildning

Utbildningen ger er de verktyg ni behöver för att hålla presentationer i olika sammanhang. Ni får kunskap om retorikens grundläggande byggstenar. Konkreta verktyg för att effektivt planera och sätta igång med presentationen. Retoriska metoder för att hitta, skapa och anpassa innehållet. Ni lär er att ordna texten så att lyssnarna känner välvilja, nyfikenhet och uppmärksamhet för ämnet. Du väljer ord efter ändamål och skapar ett levande och varierat språk med kunskaper om storytelling, stilfigurer och stilnivå. Ni lär er att hantera kroppens språk: Hållning, placering i rummet, ögonkontakt, gester, mimik, röst och tonläge. Ni får handfasta tips på hur ni hanterar nervositet innan ni talar, när ni talar och hur ni ska göra om nervositeten inte släpper. För att förstärka och förtydliga presentationen finns flera olika hjälpmedel att använda sig av: Blädderblock, whiteboard och Powerpoint m.fl. Den avslutande delen i utbildningen är praktisk och där får ni tillämpa de verktyg och metoder ni tillförskaffat er samt få respons på era framföranden och reflektera över er utveckling och sätta nya mål i talarrollen.

Bokningsförfrågan