Utbildning

Argumenten och människan

Retoriska kunskaper lär oss att driva väl underbyggda argumentationer med förankring i idé, ideologi och sakfrågor. Dina tankar och åsikter behöver formuleras klokt för att ditt budskap ska nå ut och landa i tal och skrift. Du kommer att beröra med känsla och förnuft och väljarna kommer att ha en tydlig bild av dina visioner och mål - för kommunens, samhällets och/ eller Sveriges bästa.

Information

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar. Inga förkunskaper krävs. Utbildningen passar som halv-, heldag- eller 2-dagars utbildning.

Innehåll

  • Retorikens grunder - jaget, fakta, känsla.
  • Målgruppsanalys.
  • Olika typer av teser och argumentens hållbarhet och relevans.
  • Skapa övertygande innehåll på ett tydligt och förtroendeingivande sätt.
  • Att disponera innehållet - bli minnesvärd och slagkraftig.
  • Den retoriska tumregeln för att övertyga.
  • Kroppsspråk – att skapa engagemang.

Utbildning

Som politiker bedriver ni påverkansarbete i olika former. Det här är en utbildning som kommer att skapa samstämmiga signaler, effektiva argument och därmed skapa  större chans att påverka och övertyga andra människor.

 Kan ni på ett bra sätt argumentera för en viss fråga, både internt och externt ökar chanserna att kunna övertyga. Argumentation är en stor gren inom retoriken vilket också betyder att forskning och tillämpning av teknikerna är ständigt aktuellt. Jag har valt ut verktyg och metoder, speciellt anpassade för er. Med den här utbildningen utvecklar ni er förmåga att driva väl underbyggda argumentationer och arbeta med påverkansarbete i stort och smått. Den röda tråden är: Vad vill du att de som hör dig tala ska känna, tänka och göra?

Jag översätter begreppen ethos, loghos och pathos till politisk retorik anpassad efter era utmaningar. Er slutprodukt blir retorisk kunskap, trygghet och mod.

Bokningsförfrågan