Utbildning

Säg vad du menar och mena vad du säger

Att hålla presentationer är ett naturligt inslag både i skolan och yrkeslivet. Det finns flera retoriska områden att ta hänsyn till för att presentationen ska bli så tydlig och genomslagskraftig som möjligt. Beroende på om ämnet följer en vetenskaplig disposition eller har ett annat tema så kommer ni lära er vad ni ska betona var och vad som behöver finnas med.

Information

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar. Inga förkunskaper krävs.

Utbildningen passar som två-dagars utbildning. Som heldags-utbildning utgår de muntliga framföranden samt responsen, medan de praktiska övningarna står kvar. Som halvdag tillförskaffar sig deltagarna retorisk kunskap och verktyg som de sedan får applicera och öva på vid annat tillfälle.

Innehåll

  • Retorikens grunder - så får du människor att känna, tänka och vilja göra något när du har talat.
  • Förberedelsen, talaren, talet och talsituationen.
  • Hitta och skapa innehåll
  • Disponera innehåll - rätt struktur gör att du håller den röda tråden 
  • Smycka språket med rätt ordval, stilnivå och stilfigurer. 
  • Hjälpmedel, såsom Powerpoint, blädderblock & whiteboard
  • Kroppsspråk

Utbildning

Syftet med utbildningen är att ni kan skapa och hålla presentationer som gör att lyssnarna känner förtroende för er person, intresse för det ni säger och en vilja att agera efter ert syfte.

Ni får kunskap om retorikens grundläggande byggstenar. Konkreta verktyg för att effektivt planera och sätta igång med presentationen. Retoriska metoder för att hitta, skapa och anpassa innehållet. Ni lär er att ordna texten så att lyssnarna känner välvilja, nyfikenhet och uppmärksamhet för ämnet. Du väljer ord efter ändamål och skapar ett levande och varierat språk med kunskaper om storytelling, stilfigurer och stilnivå. Ni lär er att hantera kroppens språk: Hållning, placering i rummet, ögonkontakt, gester, mimik, röst och tonläge. Ni får handfasta tips på hur ni hanterar nervositet innan ni talar, när ni talar och hur ni ska göra om nervositeten inte släpper. För att förstärka och förtydliga presentationen finns flera olika hjälpmedel att använda sig av: Blädderblock, whiteboard och Powerpoint m.fl. Den avslutande delen i utbildningen är praktisk och där får ni tillämpa de verktyg och metoder ni tillförskaffat er, få respons på era framföranden och reflektera över er själva som talare.

Bokningsförfrågan