Utbildning

Konsten att hantera svåra samtal

Hur vi väljer att prata med varandra är avgörande för hur den fortsatta kommunikationen ser ut. Och kanske viktigast av allt - beteenden och reaktioner ändras inte över en dag. Låt ditt budskap sjunka in. Vi är olika som människor men samtidigt är inte känslor farliga - speciellt när vi har förmågan att sätta ord på dem och hantera våra egna. Med denna kunskap kommer du att kunna hantera de utmanande samtal du ställs inför som ledare.

Information

Information:Utbildningen passar som halvdag eller heldag. Teori varvas med praktiska övningar. Inga förkunskaper krävs.

Innehåll

  • Din ledarroll och dina drivkrafter.
  • Retoriska mallar för svåra samtal
  • Planera, genomföra, följa upp.
  • Kommunikativa naturlagar.
  • Säga samma sak på olika sätt.
  • När känslorna tar överhanden.
  • Tillit och trovärdighet kopplat till konsten att lyssna.
  • Styrkan i ett medvetet kroppsspråk.

Utbildning

Under utbildningen kommer vi att jobba med svåra samtal och konsten att förmedla negativa besked. Syftet är att du ska känna dig trygg att leverera besked som med all sannolikhet inte kommer att mottas positivt. Exempelvis samtal om varsel, uppsägning, att en persons beteende inte fungerar i arbetsgruppen eller andra arbetsmiljöfrågor. Du får enkla användbara verktyg som du använder innan, under och efter samtalet. Här blir retoriken tvärvetenskaplig och du får förståelse för vad som händer i hjärnan när vi går i försvar, när känslorna tar överhanden och det är svårt att nå fram. Du får fina verktyg och mallar för att kunna förklara, motivera och hantera samtalen på ett bra sätt. Det är en trygg känsla att kunna hantera den här delen av din yrkesroll.

Bokningsförfrågan