Utbildning

Så kan du påverka vem du vill

Att arbeta inom vården handlar i stor grad om att övertyga andra människor. Det sker på olika sätt beroende på vilken yrkesroll du har. Gemensamt för er alla är huvudsyftet – att kunna driva väl underbyggda argumentationer med retorisk kunskap och samtidigt ha ett medvetet förhållningssätt till innehållet, sig själv som talare och sina lyssnare.

Information

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar. Inga förkunskaper krävs. Utbildningen passar som två-dagars utbildning. Som heldags-utbildning står praktiska övningar kvar, framföranden och respons utgår. Som halvdag tillförskaffar sig deltagarna retorisk kunskap och verktyg som de sedan får applicera och öva på vid annat tillfälle.

Innehåll

  • Syfte, mål & visioner. Din röda tråd.
  • Retorikens byggstenar: Vilka signaler sänder du ut?
  • Retorikens behovsanalys - konsten att lyssna
  • Att förbereda sig, skapa innehåll och struktur.
  • Argumentens hållbarhet och relevans
  • Argumentationsmodell för vården
  • Professionellt kroppsspråk: Ex röst, tonläge, hållning, ögonkontakt, gester och mimik.

Utbildning

Ni lär er att på ett välgrundat sätt argumentera för en viss fråga, nå fram och få människor att lyssna. Jag har valt ut verktyg och metoder, speciellt anpassade för påverkansarbete inom vården. Med den här utbildningen får ni med er allt ni behöver för att argumentera för frågor i stort och smått.

Jag bidrar med retoriska verktyg, metoder och perspektiv för att ni ska kunna applicera dessa i ert kommande påverkansarbete. Att vara förberedd och kunnig är A och O när ni vill framföra en fråga, tanke eller åsikt. Ni lär er olika argumentationstekniker, vad som skiljer ett bra argument ifrån ett dåligt och vad som ger argumenten hållbarhet och relevans. Vi arbetar med ord och meningar på medvetna sätt: Säkra påståenden, nyckelord och fogeord. Ni arbetar med argumenten utifrån olika infallsvinklar samtidigt som vi håller fast vid arbetsplatsens röda tråd. Ni lär er att skapa, bygga, disponera och framföra er argumentation. Ni får också kunskap om hur ni skapar ett bra argumentationsklimat samt vilka retoriska fallgropar ni ska undvika att hamna i.

Bokningsförfrågan