Utbildning

Säg vad du menar och mena vad du säger

Att skriva vetenskapliga artiklar och presentera forskningsresultat är en mycket viktig del i forskarens arbete. Den vetenskapliga diskursen kräver sitt eget arbete med presentationsteknikens olika delar. Att hålla presentationer är ett givet inslag också i andra yrkesroller inom vården - på mötet, på konferensen osv.

Information

Utbildningen passar som två-dagars utbildning. Som heldags-utbildning utgår de muntliga framföranden samt responsen, medan de praktiska övningarna står kvar. Som halvdag tillförskaffar sig deltagarna retorisk kunskap och verktyg som de sedan får applicera och öva på vid annat tillfälle. Utbildningen är en nyttig och givande del i exempelvis FoU- och förbättringskurser.

Innehåll

  • Retorikens grunder - så får du människor att känna, tänka och vilja göra något när du har talat.
  • Förberedelsen, talaren, talet och talsituationen.
  • Hitta och skapa innehåll
  • Disponera innehåll - rätt struktur gör att du håller den röda tråden 
  • Smycka språket med rätt ordval, stilnivå och stilfigurer.
  • Hjälpmedel, såsom Powerpoint, blädderblock & whiteboard
  • Minnestekniker

Utbildning

Utbildningen ger er kunskap i retorikens grunder; hur människor påverkas till att känna,tänka eller göra något när ni har talat. Ni får konkreta verktyg för att effektivt planera och förbereda presentationen. Retoriska metoder för att hitta, skapa och anpassa innehållet. Ni lär er att ordna texten så att lyssnarna känner välvilja, nyfikenhet och minns det ni säger. Ni väljer ord efter ändamål och skapar ett levande och varierat språk med kunskaper om storytelling, stilfigurer och stilnivå. Ni lär er att hantera kroppsspråket: Hållning, placering i rummet, ögonkontakt, gester, mimik, röst och tonläge. Ni får handfasta tips på hur ni hanterar nervositet innan ni talar, när ni talar och hur ni ska göra om nervositeten inte släpper. För att förstärka och förtydliga er presentation finns flera olika hjälpmedel att använda sig av: Blädderblock, whiteboard, posters och Powerpoint m.fl. Den avslutande delen i utbildningen är praktisk och där får ni tillämpa de verktyg och metoder ni tillförskaffat er samt få respons på era framföranden och reflektera.

Bokningsförfrågan