Utbildning

Konsten att skapa förtroendekapital

En bra affär börjar med att ni skapar en god relation, sedan kommer lönsamheten. Det sägs att vi ofta tar beslut med magkänslan. Jag tror att vi skapar relationer med magkänslan också. Vi får en känsla för personen vi möter. Att ha retoriska kunskaper om bemötande handlar lika mycket om självkännedom som om att medvetet veta hur du skapar en bra känsla hos den du möter, pratar med i telefon eller kommunicerar med i skrift.

Information

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar. Inga förkunskaper krävs.

Utbildningen passar som halv- eller  heldagsutbildning.

Innehåll

  • Syfte, mål & visioner. Arbetsplatsens röda tråd.
  • Retorikens byggstenar: Vilka signaler sänder du ut? Vilka signaler ska vi sända ut tillsammans?
  • Medveten kommunikation - målgruppen i fokus.
  • Säg samma sak på olika sätt.
  • Effektiv kommunikation vs missförstånd.
  • Styrkan i positiv konstruktiv respons.
  • Kroppsspråk: Ex röst, tonläge, hållning, ögonkontakt, gester och mimik.

Utbildning

En intressant, användbar och lärorik utbildning där retorikens tvärvetenskapliga karaktär möter beteendevetenskapen med syfte att göra er till slipade proffs i bemötandets retorik - konsten att förstå och göra sig förstådd.

Med retoriska grundkunskaper och metoder följer ni er röda tråd inom företaget och förmedlar tydlighet och klara budskap ut mot kund. Ni får kunskap och verktyg om bemötande, från personalgruppens olika drivkrafter till ett medvetet kroppsspråk. Ni får verktyg för hur ni lyssnar medvetet, läser mellan raderna och förstår det som inte sägs högt. Utbildningen ger er konkreta verktyg och genvägar till att bemöta olika typer av människor och känslotillstånd på ett professionellt sätt. Ni lär er att förstå varför missförstånd sker och hur ni ska undvika det. Verktyg för vad som karakteriserar personligt och professionellt bemötande och vad effektiv kommunikation består av. Ni kommer att få analysera ert sätt att lyssna på och därmed få en förståelse och nå självinsiktl. Analysen använder vi som en av utgångspunkterna under utbildningen.

Du är själv med och bidrar till vilken kommunikation som blir gällande där du är, internt och externt. Med retoriska perspektiv har du goda möjligheter att lyckas både i mötet med medarbetare, kunder och andra personer!

Bokningsförfrågan