Utbildning

Konsten att förstå och göra sig förstådd

När du arbetar inom kommunal verksamhet ger retorisk kunskap och övning förutsättningar att utveckla den interna kommunikationen. God intern kommunikation skapar en samstämmig extern kommunikation. När din verksamhet arbetar tillsammans mot gemensamma mål är det lättare att skapa förståelse för varandra och andra - exempelvis kommunens invånare, andra instanser och samverkansprojekt.

Information

Utbildningen passar som halvdag, heldag eller utbildningsserie som del i verksamhetens utvecklingsplan. Teori varvas med praktiska övningar. Inga förkunskaper krävs.

Innehåll

  • Retorikens byggstenar
  • Syfte, mål och verksamhetsplan 
  • Kommunikativa naturlagar.
  • Säg samma sak på olika sätt.
  • Effektiv kommunikation vs missförstånd.
  • Tillit och trovärdighet kopplat till konsten att lyssna
  • Styrkan i positiv konstruktiv respons.

Utbildning

Med retoriska grundkunskaper följer ni er röda tråd inom verksamheten och förmedlar tydlighet och klara budskap utåt och inom gruppen. Ni får kunskap och verktyg om bemötande, från personalgruppens olika kommunikationssätt till ett medvetet kroppsspråk. Ni får verktyg för hur ni lyssnar medvetet, läser mellan raderna och förstår det som inte sägs högt. Utbildningen ger er konkreta metoder och genvägar till att bemöta olika typer av människor och känslotillstånd på ett professionellt sätt. Ni lär er att förstå varför missförstånd sker och hur ni ska undvika det. Verktyg för vad som karakteriserar personligt och professionellt bemötande och vad effektiv kommunikation består av.  Ni kommer att få analysera ert sätt att lyssna på och därmed nå förståelse för ert unika sätt att kommunicera på. Analysen använder vi som en av utgångspunkterna under utbildningen. Den  röda tråden  är: – Vad vill du att vi ska känna, tänka eller göra när vi har varit i kontakt med dig?

Bokningsförfrågan