Utbildning

Skapa en bra möteskultur

Dåligt förberedd inför mötet? Stressad? Upplever du att ingen lyssnar? Att ha möten på företaget är ett bra sätt att kunna diskutera det som varit, ta beslut och planera det som komma skall. Det finns flera områden att ta hänsyn till för att mötet ska bli så effektivt som möjligt samtidigt som alla blir delaktiga och bidrar. Se till att era möten leder till utveckling och förbättringar och att ni får gjort det ni ska med tiden som är avsatt.

Information

Utbildningen passar som halvdagsutbildning. Inga förkunskaper krävs.

Innehåll

  • Tydliggöra mötets syfte och mål.
  • Att förbereda och genomföra mötet och ansvara för sin roll.
  • Effektiv kommunikation och argumentation.
  • Missförstånd - varför förstår vi inte varandra?
  • Retoriska fallgropar – fallasier
  • Kroppsspråk i mötesrummet
  • Verktyg och tips för digitala möten

Utbildning

Jag lär ut retoriska tekniker med syftet att alla ska få förutsättningar för att kunna vara med och bidra i frågor, diskussioner och beslut. Ni får kunskap om olika mötesstilar samt vad en ansvars- och rollfördelning i mötesrummet innebär. Ni lär er att göra en bra förberedelse innan mötet och skapa goda diskussioner under mötet. Ni får kunskap om vilka argument som håller och hur ni bemöter argument som varken är hållbara eller relevanta. Ni når självinsikt genom att få analysera er egen mötesretorik. Det ger en förståelse både för er själva och för era kollegor.  Utbildningen innehåller verktyg för både fysiska och digitala möten.

Bokningsförfrågan