Utbildning

Så kan du påverka vem du vill

Att arbeta i ett företag handlar i stor grad om att övertyga andra människor. Kan ni på ett bra sätt argumentera för en viss fråga, både inom kollegiet och ut mot kund har företaget och era produkter/ tjänster större chans att få genomslagskraft. Med den här utbildningen får ni med er allt ni behöver för att driva väl underbyggda argumentationer och arbeta med påverkansarbete i stort och smått.

Information

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar. Inga förkunskaper krävs. Utbildningen passar som två-dagars utbildning. Som heldags-utbildning står praktiska övningar kvar, framföranden och respons utgår. 

Innehåll

  • Företagets syfte, mål & visioner.
  • Retorikens byggstenar: Vilka signaler sänder du ut?
  • retorikens behovsanalys - konsten att lyssna
  • Att förbereda sig.
  • Skapa innehåll och struktur.
  • Argumentationsmodell för företaget
  • Professionellt kroppsspråk: Ex röst, tonläge, hållning, ögonkontakt, gester och mimik.

Utbildning

Utbildningen är inriktad på argumentation i syfte att engagera och påverka människor i en tänkt riktning. Argumentation är en stor gren inom retorikämnet vilket också betyder att forskning och tillämpning av teknikerna är ständigt aktuellt..Jag har valt ut verktyg och metoder, speciellt anpassade för företagsvärlden. Att vara förberedd och kunnig är A och O när ni vill framföra en fråga, tanke eller åsikt. Ni lär er olika argumentationstekniker, vad som skiljer ett bra argument ifrån ett dåligt och vad som ger argumenten hållbarhet och relevans. Vi arbetar med ord och meningar på medvetna sätt: Säkra påståenden, nyckelord och fogeord. Ni arbetar med argumenten utifrån olika infallsvinklar samtidigt som vi håller fast vid verksamhetens röda tråd. Ni lär er att skapa, bygga, disponera och framföra er argumentation. Ni får också kunskap om hur ni skapar ett bra argumentationsklimat samt vilka retoriska fallgropar ni ska undvika att hamna i. Med retoriska perspektiv har du goda möjligheter att lyckas både i mötet med kunder, medarbetare och andra personer!

Bokningsförfrågan