Utbildning

Konsten att skapa förtroendekapital

Med kommunikation kommer förväntningar. Att din tanke ska ta en omväg via språket och landa på ungefär samma sätt som du har tänkt dig. Att vi har förstått på rätt sätt och inte på vårt sätt. Oavsett vilket läge vi hamnar i så handlar det om att skapa tillit och trovärdighet med tydliga budskap och en samstämmig röst. En intressant, användbar och lärorik utbildning där retorikens tvärvetenskapliga karaktär möter beteendevetenskapen med syfte att göra er till slipade proffs i bemötandets retorik – konsten att förstå och göra sig förstådd.

Information

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar. Inga förkunskaper krävs.

Utbildningen passar som halv- eller  heldagsutbildning.

Innehåll

  • Retorikens byggstenar: Vilka signaler sänder du ut? Vilka signaler ska vi sända ut tillsammans?
  • Medveten kommunikation - målgruppen i fokus.
  • Säg samma sak på olika sätt.
  • Effektiv kommunikation vs missförstånd.
  • Styrkan i positiv konstruktiv respons.
  • Retoriska fallgropar.
  • Konsten att lyssna - medvetet.

Utbildning

Att ha retoriska kunskaper om bemötande handlar lika mycket om självkännedom som om att medvetet veta hur du skapar en bra känsla hos den du möter, pratar med i telefon eller kommunicerar med i skrift. Ni får kunskap och verktyg om bemötande, från personalgruppens olika drivkrafter till ett medvetet kroppsspråk. Ni får verktyg för hur ni lyssnar medvetet, läser mellan raderna och förstår det som inte sägs högt. Utbildningen ger er konkreta verktyg och genvägar till att bemöta olika typer av människor och känslotillstånd på ett professionellt sätt. Ni lär er att förstå varför missförstånd sker och hur ni ska undvika det. Verktyg för vad som karakteriserar personligt och professionellt bemötande och vad effektiv kommunikation består av. Du är själv med och bidrar till vilken kommunikation som blir gällande där du är, internt och externt. Med retoriska perspektiv har du goda möjligheter att lyckas både i mötet med patienter, anhöriga, medarbetare och andra personer!

Bokningsförfrågan