Stå på dig - Annars gör någon annan det
7-åriga flickor har bh på sig till skolan. Jag tog upp det med en mamma som till sitt försvar sa att det är svårt att säga nej. Är det inte världens lättaste sak, att säga nej till sitt barn för att skydda det? Vad händer med den lilla flickan när hon som 7-åring blir en symbol, när hon redan så tidigt blir ett objekt? Vad händer när hon senare måste våga säga nej och har lärt sig av mamma att säga nej är svårt?

När jag var barn reflekterade jag inte så mycket över att jag var tjej. Det var långt senare jag förstod att samhället inte tänkte som jag. Jag satte inget likhetstecken mellan man och framgång, kvinna och motgång. Vi har byggt upp en värld där flocken, snacket och avundsjukan kan få den finaste människan att förlora allt. Jag vägrar tro att världen är statisk. Allt är föränderligt, det handlar om tankesätt, människosyn och att skapa sina egna möjligheter. Säga nej när det behövs och ja när det känns rätt.

Berätta för barnen om historien, hur vi gjorde pojkar till män och flickor till kvinnor. Att människor tycker och tänker olika. Argumentera för en bättre människosyn. Förklara vad demokrati innebär. Få dem att förstå att de har rätt att ta plats. Passa er dock för att använda historien som sköld. Det är vi här idag som har möjlighet att göra något helt annat av vår framtid. Vi är inga offer, vi är framtidskämpar. Vi ska bana väg genom att välja hur vi kommunicerar den värld vi vill leva i.

Jämställdhet eller jämlikhet?

Jämställdhet

Vad lägger vi för värden i ordet jämställdhet och vad betyder det för dig? I svenska ordlistan förklarar man jämställdhet så här:

”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Medan jämlikhet rör alla människors lika värde är jämställdhet förbehållet förhållandet mellan könen.”

 Jämlikhet

”Jämlikhet eller social jämlikhet är ett socialt tillstånd där alla människor inom ett visst samhälle / en viss isolerad grupp har samma status och respekt, att alla människor är lika mycket värda. Den minsta omfattningen av begreppet jämlikhet är att alla människor har lika rättigheter enligt lagen (…)”

Jämlikhet känns mer grundat, som att det bygger på något som inte själva individen eller förutsättningarna kan rubbas av. Jag tror att jämlikhet är ett relativt uttryck som man måste relatera till sin egen verklighet. Jämlikhet är inte lika för alla.

Pratar vi om varandra på ett positivt sätt och lyfter varandra då väljer vi vad vi pratar om och påverkar i vår tur människors tankar. Jag är trött på debatter där vi ska argumentera för kvinnor men där det istället blir en pajkastning där jämförelsen alltid blir med männen, de starka männen. Sluta prata om männen i debatterna för kvinnor. Presentera istället nya tankesätt och alternativa lösningar.

Girl power

Vi verkar vara så rörande överens om mycket, det är klart vi ska ha samma lön för lika arbete och att den som är mest lämpad för tjänsten borde få den. Men varför lyfter inte kvinnor fram kvinnor? Avundsjuka, skvaller och skitsnack. Alla vill inte att alla ska lyckas och ens egen osäkerhet sätter krokben för de som vågar ta plats. Hur blev vi kvinnor offer för våra egna styrkor?

Vi måste ändra förhållningssätt till varandra. Inkludera, uppmärksamma och hjälpas åt. Säg inte att det inte finns kvinnor på ledande positioner, lyft fram bra exempel! Ta tillvara varje chans du får och sätt dig inte i ett underläge. Det är ingen som bokat den platsen åt dig, den har du beställt.

7-åriga flickor har bh på sig till skolan. Vad händer med flickan när hon senare måste våga säga nej när hon har lärt sig av mamma att säga nej är svårt? Hur skulle världen se ut om vi kvinnor var allt som vi kunde vara och stöttade varandra? Mitt svar är: Världen skulle se annorlunda ut.
Signatur Jonna Neberg